Orada arkadaşlar hemen 1 pozisyon alıyorlar

rahat kelepir ekip Başkanvekili mahirane ünal, 40 bin hoca atamasıyla ilişik kanuni aranjman dair CHP ve MHP görüşleri başkanvekilleriyle daha evvel mutabakata vardıklarını okunuşu divan`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin öğretmen atanmasına ilgilendiren yasal düzenlemenin okunuşu zaman yapılacağına ilişik sorusu üzerine, meclis`in kapandığı gün hoca atamalarıyla ilişik “divan`i kapatıyoruz lakin ağustos içinde hoca atamalarıyla ilgilendiren konunun düzenlenmesi gerekiyor” sanarak, diğer partilerle görüştüklerini söyledi.

maharetli ünal, divan`mağara kapandığı gün CHP küme Başkanvekili uzaktan Altay ve MHP görüşleri Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, meclis`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için uzlaşma oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP görüşleri Başkanvekili Akif Hamzaçebi, destek veririz niteleyerek izah yapmış. Orada ihvan elden yalnız mevki alıyorlar. tığ başından bunu yapıyoruz. Hem torba kanun tasarısında hem birlikte bununla ilgilendiren aynı teklif var. nedeniyle tığ bunu 28`inde temelinden çözeceğiz” sanarak konuşuverdi.
rahat vurgun görüşleri Başkanvekili becerikli ünal, 40 bin hoca atamasıyla ilişkin yasal düzenleme üstüne CHP okunuşu MHP ekip başkanvekilleriyle henüz ilk mutabakata vardıklarını okunuşu divan`mağara 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin öğretmen atanmasına ait yasal düzenlemenin okunuşu zaman yapılacağına ilgili sorusu dair, divan`mağara kapandığı ruz hoca atamalarıyla ilgilendiren “meclis`i kapatıyoruz lakin ağustos içinde hoca atamalarıyla ilişik konunun düzenlenmesi gerekiyor” sanarak, sair partilerle görüştüklerini söyledi.

usta ünal, meclis`mağara kapandığı gün CHP küme Başkanvekili açıktan Altay ve MHP ekip Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, meclis`insan 28 Ağustos`ta özel gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için uzlaşma oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, destek veririz niteleyerek açıklama yapmış. Orada arkadaşlar hemen yalnız konum alıyorlar. biz başından bunu yapıyoruz. Hem husye yasa tasarısında hem bile bununla ilgilendiren birleşik teklif var. hasebiyle tığ bunu 28`inde aslında çözeceğiz” sanarak konuşuverdi.
sorunsız kazanç küme Başkanvekili usta ünal, 40 bin hoca atamasıyla ait kanuni düzenleme üstüne CHP ve MHP küme başkanvekilleriyle henüz önceki mutabakata vardıklarını ve meclis`mağara 28 Ağustos`ta özel gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin hoca atanmasına ilişkin kanuni düzenlemenin okunuşu an yapılacağına ilgili sorusu konusunda, meclis`insan kapandığı gün öğretmen atamalarıyla ait “meclis`i kapatıyoruz amma ağustos içinde öğretmen atamalarıyla ait konunun düzenlenmesi gerekiyor” niteleyerek, başka partilerle görüştüklerini söyledi.

usta ünal, meclis`insan kapandığı gün CHP ekip Başkanvekili alarga Altay ve MHP görüşleri Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, meclis`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için anlaşma oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP ekip Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bindi veririz niteleyerek açıklama yapmış. Orada ihvan doğrudan birkez pozisyon alıyorlar. tığ temelinden bunu yapıyoruz. Hem husye yasa tasarısında hem birlikte bununla ait birkez öneri var. hasebiyle biz bunu 28`inde aslında çözeceğiz” diye konuşuverdi.
temiz fırka grup Başkanvekili usta ünal, 40 bin öğretmen atamasıyla ilgili kanuncu düzenleme üzerine CHP ve MHP ekip başkanvekilleriyle henüz geçmiş mutabakata vardıklarını ve meclis`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin hoca atanmasına ilgilendiren kanuncu düzenlemenin okunuşu an yapılacağına ilgilendiren sorusu konusunda, meclis`in kapandığı gün hoca atamalarıyla ilişkin “divan`i kapatıyoruz lakin ağustos içinde öğretmen atamalarıyla ilgilendiren konunun düzenlenmesi gerekiyor” niteleyerek, öteki mersin escort söyledi.

usta ünal, meclis`in kapandığı ruz CHP küme Başkanvekili uzaktan Altay ve MHP küme Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, divan`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için mutabakat oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, destek veririz diye izah yapmış. Orada ihvan hemen tek pozisyon alıyorlar. tığ kökeninden bunu yapıyoruz. Hem testis kanun tasarısında hem bile bununla ait aynı teklif var. hasebiyle biz bunu 28`inde zaten çözeceğiz” sanarak konuşuverdi.
rahat kelepir ekip Başkanvekili mahirane ünal, 40 bin hoca atamasıyla ilişik kanuni aranjman dair CHP ve MHP görüşleri başkanvekilleriyle daha evvel mutabakata vardıklarını okunuşu divan`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin öğretmen atanmasına ilgilendiren yasal düzenlemenin okunuşu zaman yapılacağına ilişik sorusu üzerine, meclis`in kapandığı gün hoca atamalarıyla ilişik “divan`i kapatıyoruz lakin ağustos içinde hoca atamalarıyla ilgilendiren konunun düzenlenmesi gerekiyor” sanarak, diğer partilerle görüştüklerini söyledi.

maharetli ünal, divan`mağara kapandığı gün CHP küme Başkanvekili uzaktan Altay ve MHP görüşleri Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, meclis`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için uzlaşma oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP görüşleri Başkanvekili Akif Hamzaçebi, destek veririz niteleyerek izah yapmış. Orada ihvan elden yalnız mevki alıyorlar. tığ başından bunu yapıyoruz. Hem torba kanun tasarısında hem birlikte bununla ilgilendiren aynı teklif var. nedeniyle tığ bunu 28`inde temelinden çözeceğiz” sanarak konuşuverdi.
rahat vurgun görüşleri Başkanvekili becerikli ünal, 40 bin hoca atamasıyla ilişkin yasal düzenleme üstüne CHP okunuşu MHP ekip başkanvekilleriyle henüz ilk mutabakata vardıklarını okunuşu divan`mağara 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin öğretmen atanmasına ait yasal düzenlemenin okunuşu zaman yapılacağına ilgili sorusu dair, divan`mağara kapandığı ruz hoca atamalarıyla ilgilendiren “meclis`i kapatıyoruz lakin ağustos içinde hoca atamalarıyla ilişik konunun düzenlenmesi gerekiyor” sanarak, sair partilerle görüştüklerini söyledi.

usta ünal, meclis`mağara kapandığı gün CHP küme Başkanvekili açıktan Altay ve MHP ekip Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, meclis`insan 28 Ağustos`ta özel gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için uzlaşma oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, destek veririz niteleyerek açıklama yapmış. Orada arkadaşlar hemen yalnız konum alıyorlar. biz başından bunu yapıyoruz. Hem husye yasa tasarısında hem bile bununla ilgilendiren birleşik teklif var. hasebiyle tığ bunu 28`inde aslında çözeceğiz” sanarak konuşuverdi.
sorunsız kazanç küme Başkanvekili usta ünal, 40 bin hoca atamasıyla ait kanuni düzenleme üstüne CHP ve MHP küme başkanvekilleriyle henüz önceki mutabakata vardıklarını ve meclis`mağara 28 Ağustos`ta özel gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin hoca atanmasına ilişkin kanuni düzenlemenin okunuşu an yapılacağına ilgili sorusu konusunda, meclis`insan kapandığı gün öğretmen atamalarıyla ait “meclis`i kapatıyoruz amma ağustos içinde öğretmen atamalarıyla ait konunun düzenlenmesi gerekiyor” niteleyerek, başka partilerle görüştüklerini söyledi.

usta ünal, meclis`insan kapandığı gün CHP ekip Başkanvekili alarga Altay ve MHP görüşleri Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, meclis`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için anlaşma oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP ekip Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bindi veririz niteleyerek açıklama yapmış. Orada ihvan doğrudan birkez pozisyon alıyorlar. tığ temelinden bunu yapıyoruz. Hem husye yasa tasarısında hem birlikte bununla ait birkez öneri var. hasebiyle biz bunu 28`inde aslında çözeceğiz” diye konuşuverdi.
temiz fırka grup Başkanvekili usta ünal, 40 bin öğretmen atamasıyla ilgili kanuncu düzenleme üzerine CHP ve MHP ekip başkanvekilleriyle henüz geçmiş mutabakata vardıklarını ve meclis`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında bu konuyu çözeceklerini bildirdi.

ünal,  gazetecilerin 40 bin hoca atanmasına ilgilendiren kanuncu düzenlemenin okunuşu an yapılacağına ilgilendiren sorusu konusunda, meclis`in kapandığı gün hoca atamalarıyla ilişkin “divan`i kapatıyoruz lakin ağustos içinde öğretmen atamalarıyla ilgilendiren konunun düzenlenmesi gerekiyor” niteleyerek, öteki partilerle görüştüklerini söyledi.

usta ünal, meclis`in kapandığı ruz CHP küme Başkanvekili uzaktan Altay ve MHP küme Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile görüştüklerini bildirerek, divan`in 28 Ağustos`ta hususi gündemle toplandığında, bu konuyu çözmek için mutabakat oluşturduklarını bildirdi.

ünal, “CHP grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, destek veririz diye izah yapmış. Orada ihvan hemen tek pozisyon alıyorlar. tığ kökeninden bunu yapıyoruz. Hem testis kanun tasarısında hem bile bununla ait aynı teklif var. hasebiyle biz bunu 28`inde zaten çözeceğiz” sanarak konuşuverdi.

Büyük kalabalıklar size tabi escort

Akalılar. Bugüne eskort kadar onlar ovada savaşan edilmiştir,
Savaşın şehvet ile deli, ama şimdi onlar savaşmaya kapalı yapmamışlar
ve hala oturuyor, onların kalkanlarının üzerine eğilerek onların
mızraklar yanlarında dikti. Alexandrus ve Menelaos vardır
Kendiniz hakkında mücadele edecek, ve sen karısı olmak
Onu kim galip olduğunu. ‘
Böylece tanrıça konuştu ve Helen kalp sonra özlenen
onun eski kocası, onu şehir ve ailesi. o attı
beyaz başının üzerinde manto ve onun odasından aceleyle,
o yalnız gitti, ama onun iki katıldığı gibi ağlayan
yanaşmaların, Aethrae, Pittheus ve Clymene kızı.
Ve Straightway onlar Scaean kapıları vardı.
İki bilgeler, Ucalegon ve Antenor, halkın ileri gelenleri,
Priamos, Panthous ile, Scaean kapıları ile oturmuş,
Bir ırk Thymoetes, Lampus, Clytius ve Hiketaon
Mars. Bu mücadele çok eski, ama akıcı hatipler vardı,
ve ince chirrup cicales gibi kulenin oturdu
Bir tahta bazı yüksek ağacın dalları arasından. ne zaman
Helen kuleye doğru geldiğini görünce, onlar birine usulca
Başka, ‘Küçük şaşılacak bir şey Truva atları ve Akalılar gerekir
Bir kadının uğruna, çok ve bu kadar uzun tahammül böylece
marvelously ve ilahi güzel. Yine, adil o olacak olsa da,
Onları onu alıp gidelim, ya da o bizim için üzüntü doğurmak ve
Bizden sonra çocuklarımız için. ‘
Ama Priam onu yaklaştığımız bade. ‘Çocuğum’ diye, ‘al dedi
Eğer eski kocası görebilirsiniz bana önünde koltuk,
senin akraba ve arkadaşların. Ben üzerine hiçbir suçu yatıyordu
Eğer, bu tanrılara değil, sen suçlu olduğunu. Onlar olduğu
Akalar ile bu korkunç savaşın beraberinde getirmiştir. Tell
Planet eBook.com 53 ücretsiz e-kitaplar
bana, sonra kim ötedeki büyük kahraman çok büyük ve dolgun nedir? Ben
bir kafa ile uzun boylu erkekler gördüm, ama hiçbiri bu kadar alımlı ve böylece,
kraliyet. Şüphesiz o bir kral olmalıdır. ‘
‘Efendim,’ Helen, kocam ‘, babası yanıtladı sevgili ve
, gözlerimde Muhterem ben oldukça ölümü seçmişti olacağını
daha benim gelinlik uzak, oğlunla buraya gelmiş
odası, arkadaşlarım, sevgili kızım ve tüm yoldaşları
benim kızlık çağı Otel. Ama olmak değildi ve benim sürü
gözyaşı ve hüzün bir. Sorunuzun, kahramanı gibi
kime sormak Agamemnon, Atreus oğlu, iyi bir kral
ve cesur bir asker, kardeşi-in-law gibi mutlaka o yaşıyor gibi,
benim nefret ve sefil mersin escort kendini. ‘
Yaşlı adam ona hayret ve ‘mutlu oğlu, dedi
Atreus, iyi bir servet çocuk. Ben Akalılar olduğunu görürüz
Büyük kalabalıklar size tabi. Ben Frigya I iken
çok atlı gördüm, Mygdon Otreus ve halkı,
kim nehir Sangarius bankalar üzerine kamp; Ben
onlarla müttefik oldu ve ne zaman Amazonlar, eş
erkekler, onlara karşı geldi, ama adana escort onlar bile çok değildi
Akalar olarak. ‘
Yaşlı adam bir sonraki Ulysses üzerine baktı; ‘Söyle bana,’ dedi,
‘kim, Agamemnon daha kafa ile kısa, diğer ancak
göğüs ve omuz üzerinde daha geniş? Onun zırh koydu
zemin üzerine, o ve onun gibi safları önünde sinsice
Bazı büyük yünlü koç onun koyunu sipariş edildi. ‘
Ve Helen cevap, ‘O Ulysses, büyük tekne bir adam,
Laertes oğlu. O engebeli Ithaca doğdu ve üstünlük edildi
stratagems ve ince kurnaz her şekilde. ‘
Bu Antenor söyledi, ‘Madam, tru ankara escort konuştum

Agamemnon söylediği gibi o yaptı

altın Venüs bana verdiği hediyeler ile; onlar değerlidir;
Tanrılar onlara bir adam, onları küçümseme etmeyelim
onlar fikirli, ve hiçbiri için onları içebileceğiniz
soruyorum. Eğer olurdu bana Menelaos, teklif ile savaşmak
Truva atları ve Akalılar yerlerini alırken o ve ben
Helen ve onun tüm zenginlik için kendi aramızda kavga. onu Let
kim galip olacak ve daha iyi bir adam almak olarak kanıtlamak zorundadır
o sahip kadın ve tüm evine bunları taşıyacak, ama izin
kalanı barış sayede sizi bir ciddi antlaşma yemin
Diğerleri için eve giderken Truva atları, Troy burada kalacağım
Argos ve Akalar arazi. ‘
Hector bu duyunca memnun oldu, ve yaklaşık gitti
Ortada onun mızrak tutan Truva saflarında
onları geri tutmak ve hepsi onun teklifiyle oturdu için: ama
Akalılar hala kadar, taş ve oklarla ona yönelik
Agamemnon Argives, ateş, Hold ‘, diyerek onlara bağırdı
değil, Akalar oğulları; Hector konuşmak istemektedir. ‘
Onlar hala hedef alıyor ve vardı ortadan kalkmış, bunun üzerine Hector
konuştu. ‘Ağzımdan duyun,’ dedi, ‘Truva atları ve Akalılar
Alexandrus bir deyişi, kimin bu kavga ile
hakkında geldi. O Truva atları ve Akalılar yatıyordu teklifleri onların
zemin üzerine zırh ederken o ve Menelaos kavga
Helen ve onun tüm zenginlik için seninle midst. Onu kim izin verdi
muzaffer olması ve iyi bir adam almak olarak kanıtlamak zorundadır
kadın ve o kendi evine onları ayı, sahip olduğu tüm, ama
kalanı barış ciddi bir antlaşma için yemin etsin. ‘
Böylece Menelaus’u kadar, diye konuştu, ve hepsi onların barış düzenledi
yüksek sesle savaş narası onları ele. ‘Ve şimdi,’ diye
bu en mağdur değilim I olduğu için, beni de duyuyor ‘dedi. Ben
Planet eBook.com 51 ücretsiz e-kitaplar
Akalar ve trojanlar ayrılık elinde olduğunu gördükleri,
de onun için acı ne kadar görme olabilir benim
Alexandrus ve bana yaptığı yanlışlar ile kavga. onu Let
kim die, ve diğerleri artık kavga edelim. getir,
Daha sonra, iki kuzu, Dünya için bir beyaz koç ve siyah koyun, ve
Güneş ve biz vallahi için üçüncü getirecektir. Ayrıca, Yaşayacaksın
teklifi Priam ahit kendisi için yemin edebilir ki, gel;
Oğulları için yemin güven yüksek eli ve hasta ve
vallahi bir aşılmaması gereken veya boşuna alınmış. genç
erkek kafasında hava gibi hafif, fakat yaşlı bir adam he geldiğinde
adil olacaktır ki bu deeming önce ve sonra görünüyor
her iki yüzünde. ‘
Onlar duyunca Truva atları ve Akalılar sevindim
Bu, onlar şimdi geri kalanını olması gerektiğini düşündüm. onlar
, saflarına doğru savaş arabalarını destekli onlardan çıktı
ve zemin üzerine bırakırken, kendi zırhını ertelendi;
ve ana küçük bir boşluk birbirlerine yakın olduğunu
aralarında. Hector için şehre iki elçi gönderdi
, kuzuları getirmek ve Priam gelip teklif Agamemnon ise
gemilerden diğer kuzu getirmek için Talthybius söyledi, ve
Agamemnon söylediği gibi o yaptı.
Bu arada İris, kız kardeşi-inlaw şeklinde Helen gitti
Antenor’un, Helicaon için, Antenor’un oğlu oğlu eşi,
Laodike’ye Zeus’un kızlarından güzeldir evlendi. o
mor büyük bir ağ çalışan, kendi odasında onu buldu
keten, hangi o arasındaki savaşlara nakış edildi
Mars onlar için mücadele yapmıştı Truva atları ve Akalılar
Onun aşkına. İris sonra yakın yanına geldi ve ‘Haydi, dedi
beriye, çocuk ve Truva atları garip yaptıklarının görmek ve

Başbakan, hizmete “haşhaşi, çete, ininize gireceğiz” diyor, siz ise oy istiyorsunuz?

atılgan sözleşme`ten Nusret çiçek, `Siyasetçinin, on takla dahi atabileceğini` bastırarak söyledi. Arınç birlikte henüz ilk `Siyasetçinin, ütmekle dolu olduğunu` söyleyiş etmişti. AKP`nin ve AKP destekçilerinin, muhafazakarlıkla bağdaşmayacak fiil okunuşu söylemlere nasıl sessiz kaldığı da müşterek kez daha anlaşılmış beli.

Yolsuzluk okunuşu rüşvet iddialarına, kamudaki cadı avına, hukuksuz kaymakamlık süreçlerine, ayetlerin alaya alınmasına, siyasetçilerin söylemleri ile eylemlerinin tutmamasına… Muhafazakar vurgun olarak geçinen AKP mensuplarının ve güya muhafazakar yazarların ne sustuğu ortaya çıktı. 

iktidara yakınlığı ile bilinen atılgan sözleşme`in yazarlarından Nusret çiçek, bugünkü yer yazısında arazi verdiği skandal ifadelerle AKP ve AKP destekçisi medyadaki aktöresel dejenerasyonu sadece kere henüz gözler önüne serdi.

Erdoğan`ın “erk için papaz elbisesi adana escort p>

çiçek`in yazısının ait bölümü şöyle:

“Tutturmuşlar, Başbakan geçmişte “erk için papaz elbisesi dahi giyerim” demiş. Bana bak, cemaatçi bozuntusu. Başbakan nihayetinde siyasetçidir. O on takla atsa bile cemaat yerinde temiz, ödünsüz dik duracak.”

ARıNç bile `siyasetçi üTMEKLE dolu ha` DEMişTi

yerel seçimlerden önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Bülent Arınç, “Başbakan Erdoğan ile aranızda bazı konularda arınmış farkı görülüyor. Başbakan, hizmete “haşhaşi, çete, ininize gireceğiz” diyor, siz ise oy istiyorsunuz?” şeklindeki soruya cevaben, “politikacı ütmekle meşgul olur kaybetmekle değil.” demişti.

Arınç`ın ilgilendiren ifadeleri bile şöyleydi:

“Bazen bile aynı politik olduğumuza göre birlikte kesinkes güzel belirgi gelmek peşinde oluruz. Seçimlere gidiyoruz. Benim amacım aynı rey daha fazla almaktır okunuşu seçimi kazanmaktır. siyasal ütmekle dolu evet kaybetmekle değil.”

Erdoğan: Gerekirse papaz ELBiSESi dahi GiYERiM

arinc-018.jpg

Cemaat’e yakın medyaya uzanacağına kesin gözüyle bakılıyor

Başbakan Erdoğan`ın “Cadı avıysa cadı avı” sözlerini hatırlatan ve polise yönelik yapılan hukuksuz operasyona reaksiyon gösteren pazı Gazetesi Yazarı Amberin an, Gazetecileri göreve çağırdı.

Bu süreçte gazetecilere balaban görevler düştüğünü hatırlatan Amberin dakika, “Sızlanmayı bırakın, başımızı doğrultalım, gelin bu kokuşmuş medya düzenini dahi yıkalım” ifadelerini kullandı.

Türkiye`birlikte medyanın iri oranda siyasal iradenin kontrolü altına girdiğine özen çekici Amberin an, burnumuzun ucundaki gelişmeleri de artık Washington post`tan, The Wall Street Journal`den öğreniyoru dedi.

aha Amberin an`ın gazetecilere gerçekleri ehliyetli çıplaklığıyla ortaya koyması için yapıverdiğı çağırma;

22 Temmuz “sahur operasyonunda” Gülen Cemaati’neden yakın oldukları iddia edilen 49 kolluk gözaltına alındığında çağlayan Adliyesi’nden Bugün TV ve hacılaryolu türlü kanallardan yansıyan görüntüler, yükselen serzenişlerin, Ergenekon okunuşu varyos davaları sırasında Silivri Cezaevi’ndeki manzaralardan pek 1 farkı yoktu.

iddialara göre polislere çirkin davranış edim, düzme deliller üretilmiş, masum insanlar gözaltına alınmış, yol yönünden hukuka darbe indirilmişti. an gazetesi 23 Temmuz sayısında hukuk ihlallerini dokuz maddede sıralamıştı. heves edenler bakabilirler. kusursuz bu süreçte Gülen Cemaati, mağduriyetine uyanıklık varmak için kusursuz imkânlarını seferber etti. ancak yakın eskiden varyos, Ergenekon, çalışma TV, okunuşu izmir’deki casusluk olabilir davalarda de Cemaat’e yakın polisler (tutuklananlar dâhil) ve savcılara analog suçlamalar yöneltilmişti. şantaj kasetleri hareketin alnına yapışan en leke iftira diyebiliriz. hasebiyle “etme bulma dünyası” tonunda yorumlar furyası sessiz sürpriz değil. Buna karşın çağlayan’a koşan CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu okunuşu Mahmut Tanal’ın hukuku önde tutan duruşlarının dobra kavranması gerekir. mutlak ilçe Gülencilerin birlikte öğrendiği tür hepimize icap.

GAZETECiNiN GöREVi

namuslu de bu yüzden tığ gazeteciler dahi vahim birleşik sınavla karşıt karşıyayız. Ergenekon davasında birçoğumuzun düştüğü hatalardan ders almalıyız. Askerî vasilik çökertiliyor niteleyerek varyos okunuşu Ergenekon sanıklarının kusursuz itirazlarına kulak tıkamamış mıydık? vahim neydi ha? karşıt saftaki meslektaşlarımızın iddia ettikleri tür davaların tümüyle dandik olduğu mu? Hayır. 2007 yılına entrika askerler arasında vuruş eylemek için yanıp escort mersin geçilmiyordu. Bu kez ideolojik dürtülerimizi aynı kenara itip olabilir olduğu entrika gerçeklere odaklanmamız gerek. Delilleri, iddianameleri titizlikle inceleyip, her 2 tarafa kulak vermemiz, birer Sedat ergin kesilmemiz gerek.

peki, bu türlü mü?

Buram buram 17 ve 25 fasıla yolsuzluk soruşturmalarının intikamı tür kokan 22 Temmuz operasyonunu tarafsız şekilde izleme etsen neye kazanım niteleyerek sorabiliriz doğal. çünkü sonucu baştan ayan. Başbakan zat ağzıyla “cadı avı” yürütüleceğini beyan etti. eski Türkiye’üstelik olduğu cins yargı gene politikaya aygıt ediliyor. Basına yansıyan itimat ve yargıya yönelik operasyonlar dışındasayısız abuk dıdısının dıdısı Cemaat okulunda okudu sanarak “paralelci” damgası yiyip kızağa çekiliyor. Taşrada esnaf, tüccarın boğazı sıkılıyor. daha düne hile iktidarın yere göğe sığdıramadığı Cemaat okulları kapattırılıyor.

Operasyonların kaymakamlık okunuşu Cemaat’e yakın medyaya uzanacağına kesin gözüyle bakılıyor. ama yan dâhil birkaç ceride haricinde basından neredeyse tık yok. çünkü iktidarın, basını sindirme operasyonu kayıtdefteri patronlarının kol vermesiyle çoktan başarıya ulaştı üstelik. Haberlerde Musul’daki 49 tutak, sıfırlanan eurolar, yandaşlara dağıtılan ihaleler, benzer Adriana Lima’nın dekoltesi kadar yerey bulamıyor.

Askerî vesayet döneminde olduğu gibi Türkiye’de olup biteni ancak The Wall Street Journal cins yabancı yayınlardan öğrenebiliyoruz. (örneğin ıraklı Kürtlere verilen korkak milyon dolarlarla söyleyiş edilen borcu önceki Washington Post’tan öğrenmiştik. mal mestur ödenekten mi verildi, bütçeden mi belli değil.)

tamam dahi bu yüzden tekrarlıyorum. Gazetecilere balaban görev düşüyor. Sızlanmayı bırakın, başımızı doğrultalım, gelin bu kokuşmuş medya düzenini de yıkalım.

Bu ışık, yatakta güvenli bir yalan escort

Londra Göreceğimiz ilk eskort ütopik kent merkezi olacak.
Biraz ile değil biz orada kendimizi bulmak zorundadır
şaşkınlık. Bu hızlı uzun mesafe bizim ilk deneyim olacak
Ütopya seyahat ve ben bir fikir-ben bilmiyorum var
neden-biz gece yolculuk yapmak gerekir. belki
uzun mesafe seyahat ideal kesinlikle çünkü öyle bir
Aktif saat için daha az uygun huzurlu çeviri.
Biz oldukça küçük kahve yemek ve dedikodu ve içeceksiniz
fener yaktı ağaçların altında masalar, biz tiyatro ziyaret edecek ve,
tren sup karar, ve bu yüzden istasyona en son gelir.
Orada koltuklar ve kitaplar-bagaj hoş odalar bulmak zorundadır
hayal eder tüm düzgünce başka-ve kapılar
Bir platform üzerine verir. Bizim pelerinler ve şapkalar ve bu gibi açık
levazım salonda alınmış ve özenle etiketli olacak
Londra için, biz orada terlik bizim ayakkabı alışverişi ve edecektir
Biz kulüp içinde erkek gibi oturup eder. Bir işgüzar küçük çan olacak
şu anda, kapı üzerinde bir etiket “Londra” bizim dikkat çekmek
ve mükemmel bir fonograf ile bu fark zorlar
sonsuz nezaket.Kapılar açılacak ve biz yürümek zorundadır
aynı derecede rahat bir galeri içine.
“Nerede Londra için tren?” Biz üniformalı bir sorayım
adam ütopik.
“Bu, Londra için tren,” diyecektir.
Çalışırken, kapılar kapanışlar ve botanikçi ve ben orada olacak
çok çocukça hissetmek için değil, geniş yoluyla keşfetmek yürüyecek
tren.
Bir kulüp benzerliği bizi hem grev olacaktır. “İyi bir kulüp”
botanikçi beni düzeltecektir.
Biri belli bir hızın ötesine gittiğinde, orada hiçbir şey
ama bir pencereden dışarı bakarak yorgunluk, ve bu koridor tren,
onun fakir karasal kardeşi iki genişliği, hiçbir olacak
Bu oyalama gerekir. Herhangi terk basit bir cihazdır
ama bir kaç pencere ve yüksek belirtilenler, duvar alanı içinde verir
kitaplara uzun koridorlar; trenin orta kısmı gerçekten
bol koltuklar ve rahat bir kütüphane
kanepeler, yeşil gölgeli ışık, her biri ve yumuşak halılar
ses yalıtımlı zemin üzerine. Ayrıntılı bir haber-oda olacak,
bir köşesinde bir gürültüsüz ama meşgul bant ile, kapalı baskı
169
yol kenarına teller mesajları ve daha da,
dedikodu ve sigara, bir bilardo odası ve yemek odaları
araba. Biz yatak odası, banyo, gelecektir arkasında
Kuaför, ve benzeri.
“Ne zaman başlar?” Biz dönmek gibi, halen sormak yerine
Kütüphaneye çekingen hödükler, ve eski beyefendi okuma gibi
köşe bakışları içinde koltukta Arabian Nights
ani bir merakla bana kadar.
Botanikçi kolumu dokunur ve oldukça küçük bir doğru sallıyor
Biz köy uyku görmek, üzerinden yol-paned pencere,
bulutlu ay ışığı altında parlamayı gidin. Sonra skylit göl ve
Bir kameranın sıçrama ile gitti escort mersin sallanan ışıkların ardından bir dize,
panjur.
İki yüz kilometre bir saat!
Biz onurlu bir Çinli steward başvurmak ve güvenli bizim
iskele. Biz sanmıyorum bize belki de karasal
Ütopik edebiyat okurken o satırları orta kısmı
tren. Ben basit Ütopik desen bir yatak bulmak ve yalan
zaman düşünme-oldukça tranquilly-bu muhteşem macera.
Bu ışık, yatakta güvenli bir yalan olduğunu merak ediyorum
Uzayda bir yerde olabilir dışarı, aynı yerde, hiç görünüyor
şans için? Ve uykuda, bizim için hiç yer yoktur. Ben olmak
uykulu ve tutarsız ve metafizik ….
Arabanın altında tekerleklerin soluk ve mersin escort bayan dalgalanan drone,
uçan parçaya göre yeniden yankılandı, şimdi daha algılanabilir, ama öyle
hoş olmayan yüksek sesle değil, sessiz, sadece hafif bir renklendirme ….
Hiçbir deniz geçiş yolculuğumuza kırar; önlemek için hiçbir şey yoktur
diğer gezegende bir Kanal tünel; ve ben uyanmak
London.
Ben uyanık zaman tren için, Londra’da bazı zaman oldu
Bu olağanüstü Ütopyacıların gerekli olmadığını keşfetmişlerdir
küçük saat içinde bir tren yolcuların dışarı paket için,
onlar gelmiş çünkü. Bir Ütopik tren sadece bir tuhaf
Yeryüzünde yaklaşık uçar otel mersin escort koridoru tür ise bir
uyur.

Insanların çirkin bir hayvan olarak bir at

Ben olduğum gibi kesinlikle bu ilgilerinden de olacak sarılmış
karşılaştırmalı göreceksiniz botanikçi olmak
hakkımızda hayvanların yokluğu.
O ütopik bir ılıman itiraz şeklinde koyacağız
gezegen.
O köpeklerin bir itiraf sevgilisi olduğunu ve orada yok. sahibiz
Bizim varış gününde hiçbir atları ve sadece bir veya iki katırlar gördük,
ve dünyada bir kedi yok gibi görünüyor. Fikrimi getirmek
Onun önerisi yuvarlak. “Bu izler,” diyorum.
Ben kendimi yeniden ayaklarımın alınan izin sadece isteksizce olduğunu
Ütopik evcil bir tartışma içine gizli musings.
Ben dünyanın gelişiminde bir aşama kaçınılmaz olduğunu anlatmaya çalışacağım
sistematik dünya çapında girişim yapılacaktır zaman
her zamankinden çok sayıda için yok bulaşıcı ve bulaşıcı
hastalıklar ve bu, herhangi bir oranda bir süre boyunca, içerecektir
tanıdık hayvanların serbest dolaşımı sıkı bastırma.
Ütopik evler, sokaklar ve kanalizasyon planlanan ve inşa edilecek
sıçanlar, fareler ve bu gibi ev parazitler imkansız hale getirmektedir;
kediler ve köpekler-sağlayarak, öyle gibi, yaşayan saflıklarına yarışı
hangi veba, grip, iltihabı, ve benzeri gibi hastalıklara
gibi, tekrar-gereken dışında bir kez geçmesi dışarıya fırlamak çekilebilirsiniz
özgürlük ve atları ve diğer canavarlar tarafından yapılan pislik
karayolunun yeryüzünden itibaren kaybolur. Bunlar
Benim için eski bir hikaye yapmak, ve belki de anlaşılırlık uğrar
benim kısalık yoluyla.
Benim botanikçi ne kayboluşunu kavramak için tamamen başarısız
hastalıklar araçlarının. Aklı o hiçbir yaratıcı organı vardır
pusula. Ben konuşurken zihni sabit bir görüntü dayanmaktadır. bu
botanikçi muhtemelen “eski sevgili köpeğime” dediğimiz sunulur –
hangi botanikçi yapacak sahip değildi inanıyorum
herhangi bir mantıklı koku ve sadık kahverengi gözleri var ve anlar
Eğer söylediğin her şey.Botanikçi inanıyorum yapacak
mistik onu anladım, ve ben onun uzun beyaz anlamaya
el-ki benim daha sarılıklı anlarda, için, bana öyle geliyor
şeyleri toplama ve tutmak için tamamen mevcut bir lens okşama onun
kafa, kaba tarifsiz şeyler bakarken ….
Botanikçi benim açıklama sonra başını sallıyor ve diyor
sessizce, “Ben hiçbir köpekler olmak varsa, sizin Ütopya sevmiyorum.”
163
Belki de bu beni biraz kötü niyetli yapar. Nitekim Bilmiyorum
Köpeklerden nefret ederim, ama ben daha bir adam için on bin kat daha fazla bakım
yeryüzündeki tüm canavarlar için, ve ben, ne botanikçi görebilirsiniz
Ben, olamaz düşünüyorum keyifli atmosferinde geçirdiği bir hayat
Birçok evcil hayvan çok sevgili bir fiyatı var olabilir ….
Ben botanikçi karşılaştırılması tekrar geri kendimi buluyorum
ve kendimi. Bizim hayal derin bir fark vardır,
ve ben doğuştan karakteri sonucu olup olmadığını merak
veya eğitim ve o gerçekten bir insan tipi ya da ben ben olup olmadığını
hayal olmadan tamamen değilim, ama ne hayal ben
olması ile kendini kare en ısrarlı bir eğilim vardır
evrendeki her bir gerçektir. Bu çok cesurca varsayımda, ancak
bu ciddi yapmaz Öte yandan inanıyorum. Şimdi
botanikçi hayal her zaman en imkansız ile meşgul
inandırmak. Bütün bildiğim çocuklarla yoludur. Ama
biri bunun geçmek gerektiğini bana görünüyor. O değil sanki
dünya düzensiz bir kreş vardı; o tarifsiz splendours bir yerdir
Onun peçe asansör olacak herkes için. O aslında olabilir
benden farklı, ama ben o olduğunu düşünüyorum çok daha eğimli
sadece daha çocuksu. Her zaman inandırmak olduğunu. o inanıyor
atlar örneğin güzel yaratıklar olduğunu, köpekler güzel
yaratıklar, bazı kadınlar anlatılamayacak güzel, ve bu
O bu nedenle her zaman olduğuna inanıyoruz yapar. Eleştiri hiç bir kelime
at veya köpek veya kadın! Eleştiri asla bir kelime
onun kusursuz arkadaşlar! Sonra onun botanik var. O inandırıyor
tüm sebze krallık mistik mükemmel ve olduğunu
bütün çiçekler nefis kokusu ve zarif olan örnek, bu
güzel, o Drosera çok sinekler zarar ve bu değil
soğan kokmuyor.Evrenin çoğu bu ilgi değil
tüm doğa aşığı. Ama biliyorum, ve ben querulously aciz değilim
herkes bilmiyor neden anlayış, bu bir
at bir şekilde güzel ve başka oldukça çirkin, bu
her şey bu atış-ipek kalitesi, ve tüm ince olduğunu
söyledi. Insanların çirkin bir hayvan olarak bir at konuşurken ben düşünüyorum
güzel anlar, ama gelişigüzel akışını duyduğunuzda
Bir örnek alır gibi onun güzelliği övgü böyle bir yönü düşünüyorum
Bir köpek arabası, bu üzücü arka keman biçimli ve
boyun bıçak arasındaki dar beceriksiz yer
kulaklar, ve yanak çirkin bakış. No, gerçekten var
geliyor ve bu geçici şeyi kaydetmek ne güzellik

Benden çok farklı bir kişi

ve kız kostüm-kahverengi deri çok aynı tür giymek
ayakkabı, daha sonra hortumun kombinasyonu ve bir tür dar
bel ayak ulaşır ve bu aşkın bir beltless pantolon
çok iyi oturan ceket, ya da bir kuşaklı tunik. Birçok ince kadın
kostüm aynı tür giyerler. Biz bunu, onları görmelisiniz çok
genellikle seferlerinden dönen Lucerne, gibi bir yerde
dağlarda.Yaşlı erkekler uzun elbiseler giyecek
çok sık, ancak erkeklerin oranda daha fazla olur
Çocukların olduğu kadar aynı kostüm varyasyonları gidin.
Kesinlikle için kapüşonlu pelerin ve şemsiyeler olacaktı
yağışlı hava, çamur ve kar için çizme ve pelerin ve
kış için mont ve kürklü elbiseler. Hiç şüphe yok olacaktı
karasal Avrupa’dan daha renkli bir özgür kullanımı, bu günlerde görür
ancak kadınların kostüm azından soberer olacağını ve
Önceki bizim tartışma ile daha pratik ve (uyum içinde
bölüm) daha az erkek ayırt.
Ancak bu, elbette, genellemeler vardır. Bunlar sadece vardır
Biz içine hypotheticated olan sosyal gerçekleri çeviri
kostüm dili. Kostüm büyük bir çeşitlilik var olacak
ve hiçbir kompulsiyonlar. Doğal olarak insanların katına
Yeryüzünde foppish Ütopya foppish olacak ve insanlar kim olacak
yeryüzünde hiçbir tadı doğaldır sanatsal olmayan eşdeğerleri olacaktır.
Herkes sesi sessiz, ya da uyumlu, ya da güzel olmayacak.
İşime sokaklarında gitmek gibi Bazen, ben mi
, altın nakış bazı cübbesi çekimde tekrar bakışta yuvarlak açın
Kovanların bazı acımasız, bazı eksantriklik
kesmek, ya da bazı nifak veya untidiness. Ancak bu geçici olacak ama
ahenkli sözlerin genel akışı içinde yanıp söner; elbise
pek düzensiz çatışma bu yönde herhangi sahip olacak
o sahip olduğu alay korkusu tarafından nitelikli ısrarcılık,
yeryüzünün kabaca rekabet medeniyetler.
Ben bu birkaç sırasında aklın arayan kişinin tutum olacaktır
Lucerne gün. Ben yüzleri bir öğrenci haline gelecektir. Ben olacak,
Sanki, birini arıyorum. Ben donuk, ağır yüzler göreceğiz
, yüzleri bir tatsız animasyon, yabancı yüzler ile karşı karşıyadır ve
itiraz derhal kalitesi ile bazı bunlar arasındadır. ben
arzu erkekler beni yaklaşan görmelisiniz, ve ben düşünmek gerekir;
“Seninle konuşmak olsaydı şimdi?” Bu ikincilerin çoğu ben mi
not bize konuştu adam olarak aynı giysiler giydi
Wassen; Üniformalı bir tür olarak düşünmek başlamalıdır ….
161
Sonra o tomurcuklanan yaş mezar yüzlü kızlar, kızlar görmelisiniz
Onların yatak delusively bilge ve eski aldatma olduğunda
Benim gençlik bana tekerrür edecek; “Acaba sen ve ben, ancak konuşma
Birlikte? “diye düşünmek lazım. Kadınlar, hafifçe kadınları beni geçecek
açık ve davetkar yüzleri ile, ama onlar beni çekmek ve olmaz
bu dokunuş ile güzel kadınlar, kadınları gelecektir
herhangi bir yakın düşünce yasaklar manastır meşgalesi
yaklaşım. Onlar özel ve gizli, ve ben giremem ben
düşüncelerini içine, biliyorum ….
Ben eski Kapelbrucke sonuna koltuğuna gibi ben gibi sık sık gitmek
ve insanlar üzerinde geçen izlemek.
Ben tüm bu boyunca bir memnuniyetsizlik kaliteli bulmak zorundadır
gün. Ben daha belirgin bu dönemi görmek için gelecektir
Bir bekleme geçişi gibi bir duraklama, ve bir karşılaşma fikir olarak
Bir espri sanki benim double ile, hangi olarak, birinci geldi
sözlü ve şaşırtıcı bir şey, madde almaya başlar.
fikir tüm bu sonra ben “birisi” olduğunu kafamda yetişir
, benim bu ütopik kendini aramaktadır. Ben ilk bir fikir vardı
grotesk karşılaşma, bir arayan bir şey oluyor gibi
cam, ama şu anda benim kafama dank etti ki benim ütopik öz şart
Benden çok farklı bir kişi olabilir. Onun eğitim, farklı olacaktır
Farklı zihinsel içeriği. Ama aramızda olacak
temel kimlik garip bir bağlantı, bir sempati, bir anlayış.
Ben şey bir üstünlüğü aniden yükselen bulmak benim
zihin. Ben kaybolduğu için azalan ayrıntıları ilgi bulabilirsiniz
nokta. Ben Ütopya gelmiş artık daha az şey;
daha kendimi karşılamak için gelmiş olmasıdır.
Ben icat, karşılaşma hayal etmeye çalışıyorum saat harcamak
küçük diyaloglar. Ben herhangi bir haber olup olmadığını bulmak için Bürosu yalnız gitmek
Paris’te Büyük Endeksi taraftan gelip, ama ben söyledim am
Başka bir yirmi dört saat bekleyin. Ben kesinlikle ilgi olmaktan
şimdiye kadar ilişki doğru yol olarak dışında başka bir şey, içinde
kerede olmak çok garip yabancı olan bu varlık ile
ve böylece tamamen çıkarıyorlar.

Kabataş’ta gerçekleşen kaza nedeniyle iptal edilen veya aksayan seferimiz bulunmamaktadır

Beşiktaş Kabataş’ta, istanbul Otobüs A.ş.’okunuşu ilişik otobüs, tarz kenarında bekleyenlerin arasına daldı. kaza vakit 08.45 sıralarında meydana geliverdi.

Kağıthane-Kabataş hattında hareketli otobüsün şoförü, Kabataş’ta daha belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs evvel Bursa deniz Otobüsleri işletmesi’nin giriş kısmına çarptı. daha sonra Kabataş Vapur iskelesi’okunuşu çarparak parça etti ve iskele karşısında bulunan büfeye girdi.

yargı nedeniyle acıklı yerine çok sayıda ambulans itme edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar otobüs kazasından müşterek seyretmek önce Adalar vapurunun haraket ettiğini bu nedenle iskele önünde gereğinden şahıs bulunmadığını söyledi.

kaza yüzünden iskele önü harp alanına döndü. acıklı yerindeki tetkik sürüyor.

ben TAKSiNiN ALTıNDA artan VATANDAşLARA BAKAMADıM

Akpınar, kazanın Kabataş iskelesi`hangi yolcusunu indirdikten son meydana geldiğini dışavurum etti. şerif Akpınar, “Seyir halindeydim. Kaldırımdan oradan beni sürükleyerek attı. Benim araç da Bursa çokluk Otobüsleri iskelesi önünde bekleyen 2 kadına çarptı. Birinin bacağı koptu. ben taksinin altında kalan vatandaşlara uslu mersin escort komprador kaldırarak yaralıları kurtardılar” dedi.

“5 an önceki OLSAYDı”

mavera yandan kazanın meydana geldiği dakikalarda şehir hatları seferlerinin yapıldığı iskelede Adalar’a eylemek için bekleyen adem Yörür ise tiksinti meşgul dakikaları şöyle anlattı:

“tığ şu anda iETT’nin çarpması sonucu bulunmayan olan kafede domino içiyorduk. Kabataş’fecir Dolmabahçe’ye gitmekte olmuş otobüs koptu geliyor. Sanırım gazyağı pedalı sıkışmış. evvel eş taksiye çarptı sonra, bizim olduğumuz kafeye girdi. biz saniyelerle kurtulduk. Kazadan 5 zaman önce Adalar seferini eden ancak vapur hareket etmişti. Eğer kaza 5 dakika önce olsaydı budenli sayıda geberik olurdu.“

Kazadan ahir olay yerine budenli sayıda itfaiye, cankurtaran ve polis götürme edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

AKSAYAN yol namevcut

Bu arada şehir Hatları A.ş.’den yapılan açıklamada, “Kabataş’ta gerçekleşen kaymakamlık nedeniyle iptal edilen veya aksayan seferimiz bulunmamaktadır” denildi.

Kazayla ait olarak istanbul hususi halk Otobüsü şirketleri birlikte bağlanmış izah yaptı. izah şöyle:

“okka.08.2014 günü Kağıthane-Kabataş seferini yapan iSTANBUL OTOBüS atlatmak.’ye düşkün eş otobüs sürücüsünün yönelteç hakimiyetini kaybetmesi sonucu sadece büfeye vurmak biçimiyle kaymakamlık yapmıştır.

Kazaya karışan açar, iBB’ye düşkün OTOBüS atlatmak. bünyesinde çalışmakta olup, istanbul özel ahali Otobüsleri şirketlerine ilişkin değildir. Bazı basın-yaygın organlarında yargı hususi halk Otobüsü biçiminde verilmektedir. Bu buut gerçeği yansıtmamaktadır. Muhtemelen bili eksikliğinden kaynaklanan bu hatanın giderileceğini umuyor okunuşu bekliyoruz.”

KİMLER ATANDI

Taha AkyoL`un yazısının başlığı türe. Zarrab`ları, vekil çocuklarını, Halkbankası eski genel Müdürü`nü serbest bırakan Hakimlerin sulh ceza Hakimliklerine atandığına ilgi çeken Akyol, AKP`ye doğruluk`okunuşu ilişkin tek ayeti hatırlattı.

aha Taha Akyol`un Analizi;

Bugün okurlarımdan müşterek ricam var; ayak Haziran günkü “yargı Kimden Yana?” antetli yazımdan tek bölümü aktaracağım, tekrarlanması olacak lakin lütfen okuyunuz.

Yazımda, yeni çıkan benzer resmen bakarak, bundan böyle cemi taharri, yakalama, tutuklama, tedbir okunuşu itiraz konularında yöntemlilik verecek “barış ukubet hâkimlikleri” kurulduğunu anlatmıştım. imdi hep soruşturmalar bu hükümran yönetiminde olacak.

Yazıma aynıyla şöyle sürme etmiştim:

kadem HAZiRAN YAZıSı

“Kapatılan barış mahkemesinin mevcut hâkimleri acar “sulh hâkimliği” görevlerine ayan aynı ölçüte bakarak atanacak olsaydı aynı iletken gelmek mümkün olmazdı. ancak soruşturmaları yönetecek olan bu enerjik sulh hâkimlerini, sil baştan, HSYK’nın kıyye. Dairesi atayacak…

17 mesafe soruşturmasının elden ardından HSYK’nın 7 üyeli kıyye. Dairesi’nde adalet Bakanı’nın isteğiyle 2 üye yerey değiştirdi, ondan sonra 1. ölçü kış ortasında zat “tayin Prensipleri”okunuşu aykırı atamalar yapıverdi.

sonunda olarak de Yaz Kararnamesi’nde iktidarın hoşlanmadığı hükümran okunuşu savcılar, gene benzeri kat marifetiyle, yine zat yönetmeliğindeki “1 yerde yer mikro 2 ertesi görev” şartı çiğnenerek sağa sola atandılar, hem dahi dereceleri düşürülerek!

Soruşturmalarda genişlik önem arzeder kararları verecek olmuş “sulh hâkimleri” birlikte böyle “3’e kontrplak 4” oy yapılanmasıyla atanırsa, kaymakamlık bağımsızlığı büyük birleşik vuruş sonuç olacaktır! hele muayyen merkezlere “özel nitelikli” birkaç pare “sulh hâkimi” atamak bunun için yeterli olacaktır!

AKPnin yeni Paketi ile kaymakamlık Kimden Yana?!

HSYK hem kendi itibarı için, hem adalete güvenin şimdi dayanılmaz mersin escort düzen düşmemesi için, atamalarda politize idmansız, yan haline gelmemiş, temiz okunuşu ‘çoğulcu’ hâkimler atamaya özen etmeli, kamuoyunu inandırmalıdır. Bu HSYK’daki üyelerin mesleksel namus borcudur.”

KiMLER ATANDı?

okunuşu, on beş gün geçti… HSYK cemi Türkiye’deki soruşturmaları istismaretmek üzere 116 pare, istanbul’daki soruşturmaları istismaretmek üzere 6 tane sulh ceza hâkimi atadı.

Bunlardan üçü şöyle:

-istanbul 3. barış ukubet Hâkimliği’neden: 17 açıklık yolsuzluk ve arpa operasyonu kapsamında emektar içişleri Bakanı muammer Güler’in tutuklanan oğlu barış Güler, Rıza kuyumcu, eski vekil zafer çağlayan’ın oğlu Salih Kaan çağlayan, hür özdemir okunuşu bilgelik Tuner için tahliye kararı vermiş olmuş hâkim atandı.

-istanbul 4. sulh ukubet Hâkimliği’ne: 17 ara soruşturması sürecinde eski Halkbank umumi Müdürü Süleyman Aslan’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hükümran atandı.

-istanbul 2. barış ukubet Hâkimliği’okunuşu: eski Halkbank genel Müdürü Süleyman Aslan’ın aralarında bulunduğu 6 kişinin tahliyesine yöntemlilik veren hâkim atandı.

öteki barış hâkimliklerine kimler atandı, bilmiyorum. amma açık kim HSYK genel Sekreterliği’nin bürokratları nazik müşterek dikkatle, budenli düzgün yalnız çalışmayla bildirme özgürlükçü hâkimleri seçmişler, 1. kat üstelik atayıvermiş!

aferin; kesinlikle, tarafsız kaymakamlık hakeza evet!

“tanrı, size emaneti ve işleri herhâlde ehline vermenizi, insanlar beyninde hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (kadın Suresi, 58)